Právníci Brazílie a Portugalsko! Všichni právníci on-line.


rozvoj dopravy s nižšími emisemi CO


Sociálně-ekonomické quest k rozvoji dopravy s nižšími emisemi CO je globální cíl EU a zásadní složkou pro konkurenceschopnost celé Evropské odvětví dopravy Kromě omezené znalosti o elektrických a hybridních vozidel je rozptýlena po celé Evropě Cílem této Akce je, aby se zapojily NVH odborníků z automobilového průmyslu a renomovaných výzkumných skupin v akumulace, rozvoj a šíření těchto nových technikNÁKLADY framework poskytuje jedinečnou příležitost spojit zkušené akademické a začínajícími výzkumnými pracovníky, orgány EU pro dopravní předpisy, nezávislí konzultanti, zkušení zástupci z průmyslu a asociací přepravců. STÁT poskytuje příležitosti k vytváření sítí výzkumných pracovníků a inovátorů s cílem posílit schopnost Evropy řešit vědecké, technologické a společenské výzvy. Existují tři strategické priority: Podpora a šíření excelence, podpora interdisciplinárního výzkumu pro průlomové vědy a posílení a udržení mladých výzkumných pracovníků a inovátorů.

STÁT realizuje své poslání prostřednictvím financování zdola nahoru, excelenci, otevřené a inkluzivní sítě pro mírové účely ve všech oblastech vědy a technologie.