Právníci Brazílie a Portugalsko! Všichni právníci on-line.


Portugalsko Bar Association - Celostátní a Místní Portugalsko Bar Sdružení


Dodržovat zásady právního státu a práva

svobody a záruky občanů a spolupracovat při výkonu spravedlnosti

Zajištění přístupu na správné

v souladu s Ústavou Přiřadit titul advokáta a potvrdit status začínající právník. stejně jako regulovat přístup a výkon jejich profese.