Právníci Brazílie a Portugalsko! Všichni právníci on-line.


Odvolání, Stížnosti


bude povoleno pro kteroukoli stranou v důsledku odvolání

Pokud klient není ve shodě s Auditorem doporučení po Posouzení nebo o Dohledpak je oprávněn podat odvolání u Manažera Kvality. Všechny výzvy budou vyslyšeny tím. že Sub-Výbor Správní Rady. Podvýbor může projednávat důkazy z klienta. jeho zástupce a příslušného Auditora Rozhodnutí výboru je konečné a závazné pro obě strany Klienta. Ne proti tvrzení budou povolena do stran Žádné náklady. z jakéhokoliv důvodu.